Wie is DMP

Digital Manufacturing and Productions (DMP), gevestigd in Steenbergen, is een dynamisch, internationaal opererend Nederlands bedrijf.

De zaken op een rij

DMP is gespecialiseerd in het ontwikkelen, opbouwen, beheren en verwerken van databestanden. Zo biedt DMP een compleet pakket van diensten aan bibliotheken, archieven en musea. En met succes. Het dienstenpakket van DMP omvat ondermeer:

Hard- en software onafhankelijk

DMP levert geen computersystemen of programma’s. Het maakt niet uit voor welke hard- en software u kiest. Dikwijls wordt er gebruik gemaakt van door DMP zelf ontwikkelde programmatuur. Maar het is ook mogelijk dat DMP gebruik maakt van de door u gekozen software.DMP is bekend met de meeste bibliotheeksystemen:

 • ADLIB
 • PICA
 • ASKSAM
 • Q&A
 • CARDBOX
 • STRIX
 • DOBIS/LIBIS
 • TINLIB
 • FREEBASE
 • VUBIS
 • GEAC
 • ETC.

Werkwijze

Kenmerkend is de op maatwerk gerichte werkmethode. Dat betekent dat DMP in goed overleg met de cliënt kiest voor de meest efficiënte verwerkingswijze. DMP heeft een grote capaciteit en is heel flexibel. Daardoor kunnen in korte tijd grote projecten gerealiseerd worden. In overleg met de cliënt wordt de planning en de werkwijze vastgesteld. Bepalend hierbij is het pakket van wensen en eisen, de gewenste opleverdatum en het budget.

Projectmanagement

DMP hanteert het principe van projectmanagement. Bij de start van een project wordt een projectgroep geformeerd. Deze groep bestaat uit een projectleider en een aantal medewerkers. Het aantal medewerkers hangt vanzelfsprekend samen met de aard en de grootte van het project en de overeengekomen planning. De projectleider is het aanspreekpunt voor de cliënt. In nauwe samenwerking met de cliënt stelt hij/zij een werkinstructie vast.

Test

Op basis van de werkinstructie wordt er een test uitgevoerd. Deze test wordt ter goedkeuring aangeboden. Na de controle van de test en de eventuele bijstelling van de instructie kan de verwerking beginnen.

Beveiliging

Bij de verwerking van gevoelige documenten (zoals o.a. brondocumenten), worden de hoogste eisen gesteld aan de beveiliging. DMP heeft intern een aantal maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld een professionele beveiliging in en op het pand en een schriftelijk vastgelegde geheimhoudingsverklaring met iedere bij DMP in dienst zijnde medewerker.